Meer samenwerking bij verkoop bedrijventerreinen Zwolle, Kampen en Hattemerbroek

Samenwerking biedt perspectief voor Bedrijvenpark H2O

Er is overeenstemming over de verdere ontwikkeling van Bedrijvenpark H2O in Hattemerbroek. De gemeenten Zwolle en Kampen en de provincies Gelderland en Overijssel hebben vorig najaar zienswijzen ingediend als reactie op de ontwerp bestemmingsplannen voor H2O. Samen met de gemeenten Heerde, Hattem en Oldebroek hebben zij hierover de afgelopen tijd overleg gevoerd.

Centraal daarin stond het op een juiste wijze huisvesten van bedrijven. Met name voor bedrijven in de logistieke sector. Dit omdat hier naar verwachting ook in de komende jaren veel vraag naar zal zijn. De gemaakte afspraken zorgen er voor dat de regionale bedrijventerreinen elkaar aanvullen. Ieder bedrijf kan hierdoor een passende kavel kiezen. Hessenpoort in Zwolle richt zich vooral op grootschalige logistiek, Zuiderzeehaven in Kampen richt zich op watergebonden logistiek en Bedrijvenpark H2O zal zich richten op de kleine en middelgrote logistiek.

De betrokken partijen blijven de marktontwikkelingen de komende tijd samen goed volgen. In West Overijssel hebben de gemeenten en de provincie onlangs een bestuursovereenkomst getekend over de ontwikkeling van bedrijventerreinen. De H2O-gemeenten hebben uitgesproken dat zij met de provincie Gelderland vergelijkbare afspraken zullen maken. Als over een aantal jaren blijkt dat de verkoop van bedrijfskavels achterblijft bij de huidige verwachtingen, dan zullen de H2O-gemeenten meewerken aan een alternatieve invulling van het terrein.

De gemeenten gaan verder meer samenwerken bij de uitgifte van bedrijventerreinen en promotie van de regio Zwolle. Zij willen zo ruimte bieden voor groei van bedrijven uit de regio en ook bedrijven van buiten de regio Zwolle aantrekken.

De bestemmingsplannen worden nu zo snel mogelijk ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraden van Hattem en Oldebroek. Betrokken overheden hebben uitgesproken dat de verdere ontwikkeling van Bedrijvenpark H2O van belang is voor de regio en zullen geen beroep instellen tegen de bestemmingplannen voor H2O.