Regionale samenwerking tussen bedrijventerreinen

Gemeenten en de bedrijventerreinen Hessenpoort in Zwolle, Zuiderzeehaven in Kampen en H2O in Hattemerbroek hebben hun handtekening gezet onder een intensieve samenwerking. Het doel: samen optrekken, elkaar bedrijvigheid gunnen en de Regio Zwolle als geheel promoten.

H2O gaat voor resultaat

De gemeenten Zwolle, Kampen, Oldebroek, Hattem en Heerde hebben uitgesproken dat regionale bedrijventerreinen meer gaan samenwerken. Binnen de regio én daarbuiten. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Oldebroek en burgemeester Jan Willem Wiggers van Hattem zijn het dan ook unaniem eens over de kracht van de regio.

‘Regio Zwolle is een bijzondere plek voor bedrijvigheid. We hebben hier een goed arbeidsethos, geografisch zitten we op een belangrijk knooppunt richting de Randstad en Noord-Nederland en we hebben krachtige industriële en logistieke bedrijven die vaak voortkomen uit een familiebedrijf’, vertelt Wiggers. ‘Daarnaast hebben we goed onderwijs, wat veel professionele werknemers voortbrengt.’

Duurzame verstedelijking
Voor de regio zijn dit allemaal belangrijke factoren om de economische motor flink te laten draaien, vindt Hoogendoorn. ‘Zeker nu de economie weer aantrekt. We merken dat bedrijven zich meer oriënteren op de Regio Zwolle. We willen voor elk bedrijf een passende plek creëren. Aan de andere kant kunnen we niet van elk braakliggend gebied een industrieterrein maken, want we hebben te maken met regels van het Rijk. Reden genoeg om regionale bedrijventerreinen elkaar te laten versterken.’

De gemeente gebruikt de ladder van duurzame verstedelijking om efficiënt ruimtegebruik te stimuleren en te toetsen. Hoogendoorn legt uit: ‘we bekijken hoe we de ruimte zo duurzaam mogelijk kunnen gebruiken, voordat we overgaan tot uitbreiding. Zodoende zijn we in gesprek gegaan met de andere bedrijventerreinen.’

Bedrijfskavels
De gemeenten hebben hierin een gemeenschappelijk doel: de bedrijventerreinen zo goed mogelijk inzetten. ‘Soms past een andere locatie gewoon beter bij een bedrijf. Zo moeten we ons realiseren dat er voor grootschalige logistiek meer ruimte is op Hessenpoort, watergebonden logistiek beter past in Kampen en voor kleine en middelgrote logistieke bedrijven H2O een goede plek is’, zegt Wiggers. ‘In de praktijk betekent dit dat op het gebied van acquisitie nog een hoop winst te behalen valt. Zoeken bedrijven een nieuwe locatie? Dan bepalen we met elkaar wat de beste plek is. Waar heeft de onderneming behoefte aan? Als gemeenten proberen we daarin te adviseren en faciliteren.’

Marktontwikkelingen
De deelnemende bedrijventerreinen volgen de marktontwikkelingen dan ook op de voet. Wiggers: ‘We weten dat de komende jaren logistiek steeds belangrijker wordt. Daarom focussen we ons, behalve op de groei van regionale bedrijven, ook op het aantrekken van bedrijven van buitenaf, bijvoorbeeld in de logistiek.’

‘Tegelijkertijd zijn we door regiobreed samen te werken ook zichtbaarder in Den Haag’, constateert Hoogendoorn. ‘Willen we onze concurrentiepositie een boost geven, dan zullen we op den duur de A28 moeten verbreden. De slagingskans om dit soort projecten te realiseren, wordt groter als je als regio samen optrekt.’

‘We denken niet langer meer in concurrentie, maar in samenwerking’, ziet Wiggers. ‘Wat is onze overkoepelende visie? Hoe ziet de regio er in de toekomst uit? En wat hebben we dan nodig? Zo realiseren we concrete doelen en stappen, vanuit één duidelijke profilering.’