College Hattem stemt in met ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Van der Valk

Op 23 februari heeft het college van B&W ingestemd met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan Van der Valk. De terinzagelegging duurt zes weken en start op donderdag 11 maart 2021.

Voor de voorgenomen vestiging van het Van der Valk Hotel Hattem op het Bedrijvenpark H2O is een herziening van het bestemmingsplan vereist. Op de beoogde locatie is het nu niet mogelijk om een hotel te bouwen. De locatie ligt pal aan de A28, op een perceel met de hoogste milieucategorie. Er waren in de omgeving zorgen dat er zware industrie zou vestigen. Die zorgen worden hiermee weggenomen.

De gunstige ligging in de nabijheid van de nieuwe op- en afrit van de A28, en zicht op de A50 en de Hanzelijn vraagt ook om extra maatregelen voor de externe veiligheid. Dit is als voorwaarde beschreven in het ontwerpbestemmingsplan.

Het college bepaalt rond de zomer hoe met ingediende zienswijzen om te gaan, zodat de gemeenteraad na de zomer het bestemmingsplan kan vaststellen. In de periode van het indienen van zienswijzen organiseren Bedrijvenpark H2O en Van der Valk nog een informatiemoment om de Hattemers wederom te informeren over dit voornemen.

Van der Valk, H2O en gemeente Hattem
Wethouder Auke Schipper ziet de komst van Van der Valk als een mooie aanwinst voor de stad Hattem en de regio. ‘De economische groei van de regio Zwolle en de recreatieve mogelijkheden van de Noord-Veluwe bieden volop kansen, ook voor Hattem.

De komst van een hotel brengt ook zo’n 200 arbeidsplaatsen met zich mee en heeft een positieve uitstraling op het bedrijventerrein en biedt mooie kansen voor onze ondernemers in de binnenstad, aldus wethouder Schipper.

Het ontwerp voorziet in ongeveer 150 hotelkamers met bijbehorende voorzieningen in het nieuwe hotel. Het wordt een (bijna) energieneutraal gebouw met volop laadpunten voor elektrische auto’s. De bouwhoogte van maximaal 45 meter is zorgvuldig afgewogen in relatie tot de locatie en de toekomstige bebouwing die het huidige bestemmingsplan nu al mogelijk maakt.