Uitgifte

Uitgifteplanning
De ontwikkeling van het Oldebroekse plandeel is nagenoeg geheel voltooid. Ruim een derde deel is verkocht en in gebruik genomen. Voor diverse percelen zijn opties verstrekt.

Sinds juli 2019 is ook het bestemmingsplan voor het  Hattemse plandeel onherroepelijk geworden. Eind 2019 wordt gestart met het bouwrijpmaken van het Hattemse plandeel. Vanaf medio 2020 komt daarmee nog circa 17 hectare nieuw bedrijventerrein beschikbaar. Ook voor het Hattemse plandeel zijn inmiddels de eerste opties verstrekt. Er is onder meer een intentieovereenkomst gesloten met het Van der Valk-concern en de gemeente Hattem, om de vestiging van een nieuwe Van der Valk-hotel op het Hattemse plandeel te onderzoeken.

Naast bedrijvenpark H2O ligt aan de Middeldijk een vestiging van recyclingbedrijf Van Werven, dat zich daar bezighoudt met puinbreken, compostering en de exploitatie van een afvalbrengstation. Er is met Van Werven een overeenkomst gesloten over de ontmanteling van de huidige activiteiten op die plek en de herontwikkeling van dat terrein tot circa 7 hectare nieuwe bedrijfskavels met een milieucategorie tot 3.1. Er is een bestemmingsplan in voorbereiding waarmee deze transformatie mogelijk wordt gemaakt. De ontwikkeling van deze nieuwe bedrijfskavels vindt plaats in samenwerking tussen Van Werven en bedrijvenpark H2O.

Uitgifteproces

  1. Als eerste stap in het uitgifteproces maakt u uw interesse bij ons kenbaar. Dit kan telefonisch of per e-mail.
  2. Wij maken vervolgens een afspraak met u om in een persoonlijk gesprek uw wensen en de mogelijkheden te bespreken. Dit is onder andere afhankelijk van uw type bedrijf, de gewenste kaveloppervlakte en de gewenste uitstraling van uw pand. Ook informeren wij u over terreinspecifieke zaken als bestemmingsplanregels, beeldkwaliteit, parkmanagement, de glasvezelverbinding en energievoorziening (er is geen aardgasaansluiting beschikbaar).
  3. Ook wordt de mogelijkheid van het aangaan van een optieovereenkomst besproken. Een optie biedt de kandidaat-koper de zekerheid dat de beoogde kavel gedurende de optieperiode niet aan een ander wordt verkocht.
  4. Daarna vragen wij u om een grove schets van de inrichting van de door u gewenste kavel en de bedrijfsbebouwing. Deze schets zullen wij globaal toetsen aan Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan.
  5. Als blijkt dat uw vestiging inhoudelijk en financieel haalbaar is, kan de koopovereenkomst worden gesloten.
  6. Enkele maanden daarna wordt de grond aan u geleverd, tegen betaling van de koopsom. U kunt de tussenliggende periode gebruiken om de benodigde vergunningen, waaronder de omgevingsvergunning, te verkrijgen. De Ontwikkelingsmaatschappij zal u waar mogelijk assisteren in het contact met het vergunningverlenend orgaan, veelal de gemeente.
  7. Na vergunningverlening kunt u van start met de bouw, inrichting van uw terrein, inhuizing en ingebruikname.

Contact

Bezoekadres
Duurzaamheidstraat 26
8094 SB Hattemerbroek
(in het pand van accountants- kantoor Veltkamp & Pol)

Postadres
Postbus 8
8090 AA Wezep

Telefoon
038 20 20 102

Piet Tulner (Directeur)
06 30 49 65 29
tulner@bedrijvenparkh2o.nl

Erwin Haas
06 14 94 76 68
haas@bedrijvenparkh2o.nl