Uitgifte

Uitgifteprijzen
De ontwikkeling van het Oldebroekse plandeel is inmiddels in volle gang. Een groot deel van de kavels is inmiddels gereed voor uitgifte en enkele bouwkavels zijn in gebruik genomen. De planvorming voor het Hattemse plandeel is nog niet helemaal voltooid. Het bestemmingsplan voor dit deel zal na afronding in procedure worden gebracht.

Uitgifteproces

  1. Als eerste stap in het uitgifteproces maakt u uw interesse bij ons kenbaar. Dit kan telefonisch of per e-mail.
  2. Wij maken vervolgens een afspraak met u om in een persoonlijk gesprek uw wensen en de mogelijkheden te bespreken. Dit is onder andere afhankelijk van uw type bedrijf, de gewenste kaveloppervlakte en de gewenste uitstraling van uw pand. Ook informeren wij u over terreinspecifieke zaken als parkmanagement, de duurzaamheidscan en de (mogelijke) alternatieve energievoorziening.
  3. Daarna vragen wij u om een grove schets van de inrichting van de door u gewenste kavel en de bedrijfsbebouwing. Deze schets zullen wij globaal toetsen aan Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan.
  4. Als blijkt dat uw vestiging inhoudelijk en financieel haalbaar is, kan de koopovereenkomst worden gesloten.
  5. Enkele maanden daarna wordt de grond aan u geleverd, tegen betaling van de koopsom. U kunt de tussenliggende periode gebruiken om de benodigde vergunningen, waaronder de omgevingsvergunning, te verkrijgen. De Ontwikkelingsmaatschappij zal u waar mogelijk assisteren in het contact met het vergunningverlenend orgaan, veelal de gemeente.
  6. Na vergunningverlening kunt u van start met de bouw, inrichting van uw terrein, inhuizing en ingebruikname.

Contact

Bezoekadres
Duurzaamheidstraat 26
8094 SB Hattemerbroek
(in het pand van accountants- kantoor Veltkamp & Pol)

Postadres
Postbus 8
8090 AA Wezep

Telefoon
038 20 20 102

Piet Tulner (Directeur)
06 30 49 65 29
tulner@bedrijvenparkh2o.nl

Erwin Haas
06 14 94 76 68
haas@bedrijvenparkh2o.nl