Bouwkavels

De ontwikkeling van het Oldebroekse plandeel is inmiddels in volle gang. Een groot deel van de kavels is inmiddels gereed voor uitgifte en enkele kavels zijn al in gebruik genomen.
De planvorming voor het Hattemse plandeel is nog niet voltooid. Het bestemmingsplan voor dit deel zal na afronding in procedure worden gebracht.

Kavels
De kavelgrootte op Bedrijvenpark H2O is variabel. Afhankelijk van de ligging zijn er op dit moment drie soorten kavels direct beschikbaar:
– zichtlocaties langs de A28 en de A50;
– representatieve kavels aan de Duurzaamheidsstraat;
– kleinschalige kavels in het midden.

De kavels worden bouwrijp opgeleverd. Afhankelijk van de ligging gelden eisen op het gebied van bijvoorbeeld bouwhoogte, dakvorm en kavelinrichting.De grondprijzen zijn afhankelijk van de ligging van de kavel. Voor een zichtlocatie bedraagt de prijs per vierkante meter € 173,-. Kavels die gelegen zijn langs de Duurzaamheidsstraat kosten € 153,- per vierkante meter. Voor overige kavels bedraagt de uitgifteprijs € 138,- of € 143,- per vierkante meter.

Contact

Bezoekadres
Duurzaamheidstraat 26
8094 SB Hattemerbroek
(in het pand van accountants- kantoor Veltkamp & Pol)

Postadres
Postbus 8
8090 AA Wezep

Telefoon
038 20 20 102

Piet Tulner (Directeur)
06 30 49 65 29
tulner@bedrijvenparkh2o.nl

Erwin Haas
06 14 94 76 68
haas@bedrijvenparkh2o.nl