Bouwmogelijkheden

Voor de inrichting van het bedrijvenpark en de bebouwingsmogelijkheden zijn richtlijnen vastgelegd in (onder andere) het stedenbouwkundig plan, het beeldregieplan en het bestemmingsplan. Om het bedrijvenpark goed in te passen in zijn omgeving, is in het Oldebroekse plandeel rekening gehouden met de ligging tussen enerzijds de A28 en A50 en anderzijds de dorpskern van Hattemerbroek. Langs de snelweg liggen schitterende zichtlocaties met een bebouwingshoogte tot 20 meter. Aan de kant van Hattemerbroek is de bebouwing kleinschaliger.

Milieucategorieën
Bedrijvenpark H2O biedt plaats aan uiteenlopende typen bedrijven, van milieucategorie 1 tot 5.1. Door zonering is aangegeven welke type bedrijven waar zijn toegestaan.

Contact

Bezoekadres
Duurzaamheidstraat 26
8094 SB Hattemerbroek
(in het pand van accountants- kantoor Veltkamp & Pol)

Postadres
Postbus 8
8090 AA Wezep

Telefoon
038 20 20 102

Piet Tulner (Directeur)
06 30 49 65 29
tulner@bedrijvenparkh2o.nl