De locatie

Ligging
Bedrijvenpark H2O ligt bij knooppunt Hattemerbroek en strekt zich uit langs de oostelijke rijbaan van de A28, aan beide zijden van de A50. De A50 doorsnijdt het bedrijvenpark, en scheidt het in twee plandelen: een Hattems deel en een Oldebroeks deel. Door deze uitstekende ligging – op steenworp afstand van Zwolle, de economische poort van Noordoost-Nederland en het IJsseldeltagebied – is het bedrijvenpark een logistieke toplocatie die zeker ook kansen biedt aan sectoren als transport & logistiek, e-commerce, food en maakindustrie. De ontwikkeling van de Hanzelijn, de N23 van Alkmaar naar Zwolle en de toekomstige uitbouw van de N50 tot volwaardige autosnelweg onderstrepen de dynamiek en het potentieel van de locatie.

Het bedrijvenpark wordt aan één zijde begrensd door de A28. Het deel dat zich aan de Hattemse zijde van de A50 bevindt (± 18 hectare), wordt daarnaast begrensd door het tracé van de Hanzelijn en de Oostersedijk. Het gedeelte dat zich aan de Oldebroekse zijde van de A50 bevindt
(± 52 hectare), wordt daarnaast begrensd door de Voskuilerdijk en de kern Hattemerbroek.

Ontsluiting
De hoofdontsluitingsweg van het Oldebroekse deel van het plangebied (Duurzaamheidsstraat) loopt vanaf de rondweg van Wezep parallel aan de A28, buigt mee met de verbindingslus naar de A50 en komt via een rotonde uit op de Zuiderzeestraatweg. In de huidige situatie ligt afslag Wezep op de A28 op circa 2 km afstand, na verplaatsing ligt de afslag op 200 meter van het begin van de Duurzaamheidsstraat.

Op de Duurzaamheidstraat komen zijwegen uit die toegang bieden tot de bedrijfskavels.

De aansluiting Wezep op de A28 wordt circa 1 km verplaatst richting Zwolle. Daarmee wordt bedrijvenpark H2O direct vanaf de snelweg bereikbaar. De plannen hiervoor worden voorbereid in samenwerking met de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek. De financiering is geregeld en het bestemmingsplan is onherroepelijk. In 2020 wordt gestart met de aanleg. In de loop van 2021 wordt de nieuwe aansluiting in gebruik genomen.

Het Hattemse deel van het bedrijvenpark wordt langs 2 wegen ontsloten. Er wordt een nieuwe rotonde aangelegd ter hoogte van de Oostersedijk, Hilsdijk en de Zuiderzeestraatweg. Tussen het tuincentrum en de nieuwe rotonde komt de hoofdtoegangsweg. De gemeente Hattem start in het najaar van 2019 met de aanleg hiervan, als onderdeel van het vernieuwen van de Zuiderzeestraatweg tussen de verkeerslichten bij de brug tot aan de rotonde bij Hattemerbroek.

Regio Zwolle
De ligging van Bedrijvenpark H2O is uiteraard gunstig vanwege de uitstekende verbindingen met een groot achterland. Maar de regio Zwolle heeft veel meer te bieden. Zoals een ruim aanbod van goed opgeleide professionals op diverse niveaus. Een aantrekkelijke woonomgeving en een bloeiende economie met een gevarieerd bedrijfsaanbod.

Contact

Bezoekadres
Duurzaamheidstraat 26
8094 SB Hattemerbroek
(in het pand van accountants- kantoor Veltkamp & Pol)

Postadres
Postbus 8
8090 AA Wezep

Telefoon
038 20 20 102

Piet Tulner (Directeur)
06 30 49 65 29
tulner@bedrijvenparkh2o.nl

Erwin Haas
06 14 94 76 68
haas@bedrijvenparkh2o.nl