Maatregelen tegen netcongestie

Het Nederlandse elektriciteitsnet kan de snel stijgende vraag naar elektriciteit niet bijhouden. Bedrijven die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen, komen hierdoor op een wachtlijst en zonder ingrijpen wordt het stroomnet in grote delen van Nederland vanaf 2026 op piekmomenten te zwaar belast. Ook bij Bedrijvenpark H2O merken we de gevolgen van het volle stroomnet, hoewel we hier tot nu toe de knelpunten kunnen oplossen.

Het kabinet en de netbeheerders nemen nieuwe maatregelen om te zorgen dat er in de toekomst voldoende ruimte blijft voor woningbouw, economische ontwikkeling en de verdere verduurzaming van huishoudens, mobiliteit en bedrijven. Deze maatregelen zijn gericht op het sneller uitbreiden van het stroomnet, beter benutten van de huidige ruimte op het net en het verplaatsen van de vraag naar elektriciteit buiten piekuren.

Smart energy hubs

Het kabinet stelt voor de zakelijke netaansluitingen 166 miljoen euro beschikbaar voor de stimulering van energiehubs. Bij smart energy hubs stemmen bedrijven lokaal hun elektriciteitsvraag en -aanbod op elkaar af waardoor er minder ruimte op het stroomnet nodig is. Het wordt volgend jaar daarnaast mogelijk voor bedrijven om de beschikbare ruimte op het net te delen met elkaar via groepscontracten. Zo kan een bedrijf de ruimte op het stroomnet gebruiken die een ander bedrijf op dat moment niet nodig heeft.
Ook bij Bedrijvenpark H2O onderzoeken we momenteel de mogelijkheden van een energiehub. Daarmee streven we ernaar om met elkaar problemen in elektriciteitsgebruik te voorkomen of op te lossen.

contact-icon