Think East NL: Oost-Nederland innoveert

In Oost-Nederland werken 31 organisaties aan innovaties voor een gezonde en duurzame toekomst. Deze samenwerking in het platform Think East NL werd officieel gelanceerd op 13 november 2023 in Arnhem.

Overheden en bedrijven werken samen op vijf thema’s: digitalisering, veilig en duurzaam voedsel, gezond leven, schone energie en circulaire economie. De samenwerking heeft een aantal doelen. Zo wordt met het initiatief de economie in Oost-Nederland versterkt en wordt er een bijdrage geleverd aan het oplossen van grote vraagstukken in de samenleving. Tegelijk zorgt Think East NL ervoor dat het Rijk en Europa meer investeren in Oost-Nederland en dat hier grootschalige projecten gerealiseerd kunnen worden.

Begin 2021 begonnen Gelderland en Overijssel al met een gezamenlijke innovatieagenda. Gericht op de 5 thema’s waar Oost-Nederland van oudsher krachtig in is. Onder de Think East NL-paraplu vallen nu vijf gezamenlijke iconen, die nationaal en Europees van belang zijn:

  • Smart Energy Hubs: lokale opwekking, opslag en gebruik van energie op bedrijventerreinen.
  • TOPFIT: 2 gezonde levensjaren extra voor elke inwoner.
  • Data-driven transition in food: digitale innovaties in voedselproductie.
  • AI-hub Oost-Nederland: helpt mkb-ondernemers bij de invoering van kunstmatige intelligentie.
  • EDIH: centraal aanspreekpunt voor digitalisering in de maakindustrie, gezondheidszorg en landbouw.

Meer informatie over Think East NL vindt u hier.

contact-icon