Nieuwe kavels beschikbaar

Op dit moment zijn de meeste kavels verkocht of onder optie. In de loop van 2024 komen er nieuwe kavels bij. De grondprijzen voor kavels variëren van € 185 per m2 voor reguliere kavels tot 225 per m2 voor zichtlocaties gericht op de snelweg. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

Door de ontwikkeling van bestemmingsplan Middeldijk 16 komen er nieuwe kavels beschikbaar. Heeft u belangstelling voor een kavel of wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Stuur dan een e-mail naar info@bedrijvenparkh2o.nl. Vermeld daarbij ook voor welke kavelgrootte u belangstelling heeft en wat uw bedrijfsactiviteiten zijn. Aan het kenbaar maken van belangstelling en onze registratie daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.

De bouwmogelijkheden zijn afhankelijk van de aard van de bedrijfsactiviteiten en de milieucategorie. Per beschikbare kavel (zie het kaartje) is de maximale milieucategorie uit het bestemmingsplan weergegeven. De ontwikkelingsmaatschappij houdt toezicht op de beeldkwaliteit van de bebouwing. Het beeldregieplan is daarbij de leidraad. Verder is een stedenbouwkundige aangesteld die als supervisor de bouwplannen beoordeelt voordat de koper de omgevingsvergunning aanvraagt.

Het beeldregieplan is hier te downloaden.

Deelname in het parkmanagement

Bewoners van Bedrijvenpark H2O participeren financieel in het parkmanagement. De kosten daarvan bedragen éénmalig € 1,00 per m2 kaveloppervlakte en jaarlijks een bijdrage van € 520 tot € 5.148, afhankelijk van de kavelgrootte. Deelname aan het parkmanagement is verplicht. Er is wel keuze uit een basispakket of een pluspakket.

Basispakket parkmanagement (verplicht)

 1. Collectieve beveiliging (terreinsurveillance en cameratoezicht openbare weg)
 2. Collectieve afvalinzameling (kosten afvalinzameling worden rechtstreeks doorbelast aan de gebruiker)
 3. Collectief terreinonderhoud; onderhoud van de hagen aan de voorzijde van de private kavels
 4. AED’s op het bedrijvenpark

Daarnaast regelt parkmanagement de zaken als: informatieborden bij de toegangswegen, onderhoud van de openbare ruimte (kosten hiervan zijn voor de gemeente) en het Keurmerk Veilig Ondernemen. Verder is de parkmanager beschikbaar voor bedrijfsterreinoverkoepelende onderwerpen.

Pluspakket parkmanagement (optioneel)

 1. Abonnement glasvezel
 2. Alarmopvolging en eigen camera’s
 3. Energie-inkoop
 4. BHV-opleiding en -trainingen
 5. Verzekering (Interpolis)
 6. Keuring blusmiddelen
 7. Plaagdierbestrijding
 8. Winterdienst
 9. Glasbewassing

Het parkmanagement wordt uitgevoerd door Klapwijk Parkmanagement. Meer informatie over het parkmanagement voor Bedrijvenpark H2O vindt u hier.

Neem contact op
contact-icon