Welkom bij Bedrijvenpark H2O

De naam van ons bedrijvenpark is een verwijzing naar de samenstelling. H2O is een gezamenlijk bedrijvenpark van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek. De Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het bedrijvenpark en de uitgifte van kavels.

De aanleg van het bedrijvenpark startte in 2008 en het park omvat momenteel zo’n 50 hectare netto bedrijventerrein; 17 ha ligt in de gemeente Hattem, 33 ha in de gemeente Oldebroek. Inmiddels hebben gemeente Oldebroek, de eigenaar van Middeldijk 16 in Hattemerbroek en H2O een overeenkomst getekend om op de locatie Middeldijk 16 circa 7 ha bedrijfskavels met een reguliere bestemming toe te voegen aan het bedrijvenpark.

H2O is een gemengd bedrijvenpark, bij uitstek geschikt voor kleine en middelgrote bedrijven in sectoren als transport & logistiek, handel en e-commerce, agro & food en de maakindustrie. Het park heeft een uitstekende ligging langs de A28 en A50. Dat zorgt voor een perfecte ontsluiting en biedt veel mogelijkheden voor zichtlocaties.

Dankzij actief parkmanagement is het park verzorgd, schoon en veilig en zijn er veel activiteiten om de milieubelasting te beperken. Zo is er bij de start voor gekozen om geen gasaansluitingen op het terrein toe te staan. Bedrijven voorzien in hun warmtebehoefte door warmtepompen of pelletkachels.

Energie-aansluiting

Ook op Bedrijvenpark H2O ondervinden we hinder van de landelijke netcongestie. De aansluiting op het elektriciteitsnet en de levering van voldoende capaciteit bij vestiging op het park zijn geen vanzelfsprekendheid meer, zoals dat overal in Nederland geldt voor zakelijke aansluitingen. De ervaring leert overigens dat tot nu toe de meeste knelpunten oplosbaar zijn. Toch is het verstandig om in een zo vroeg mogelijk stadium bij Liander te informeren naar mogelijkheden en beperkingen.

De parkmanagementorganisatie heeft het initiatief genomen om met een groep van betrokken H2O-ondernemers de mogelijkheden te onderzoeken van een smart energy hub; een samenwerkingsverband tussen ondernemers waarbij pieken en dalen in elkaars stroombehoefte en -verbruik worden benut.

Overzichtskaart

Lokale en regionale netwerken

Bedrijvenpark H2O ligt in het hart van de regio Zwolle. Zwolle is een belangrijke economische motor voor de regio van 21 samenwerkende gemeenten en 4 provincies.

Ondernemers die ondersteuning zoeken bij bedrijfsverplaatsing of uitbreidingsplannen kunnen contact zoeken met Oost NL, de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland.

Port of Zwolle is een samenwerkingsverband tussen de havens van Kampen, Meppel en Zwolle.

In de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek zijn verschillende bedrijvenkringen actief: Bedrijvenkring Hattem, Bedrijvenkring Heerde, Bedrijvenkring Oldebroek.

contact-icon