Wordt u het nieuwe lid van
onze Raad van Commissarissen?

Wordt u het nieuwe lid van onze Raad van Commissarissen?

Bent u op de hoogte van de kansen en wensen van het bedrijfsleven in de regio Zwolle/Veluwe-Noord en kunt u dit vertalen naar de markt van commercieel vastgoed? En beschikt u over de benodigde senioriteit voor een rol als toezichthouder?

Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek BV

De Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek BV (met als enig aandeelhouders de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek is opgericht voor ontwikkeling van en verkoop van kavels op Bedrijvenpark H2O. Dit bedrijvenpark bevindt zich ten zuiden van Zwolle, in de oksel van de rijkswegen A28 en A50. De bv heeft een zelfstandige directie en een externe Raad van Commissarissen (RvC) die toezicht houdt op het bestuur. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders, bestaande uit de burgemeesters van de drie gemeenten, benoemt leden van de RvC op voorspraak van de benoemingscommissie. De benoemingstermijn van de huidige voorzitter eindigt eind 2021. Daarom zoekt Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek BV per 1 januari 2022 een:

Lid van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen

De RvC hecht aan een open en transparante werkwijze, met aandacht voor elkaar en de organisatie. De sfeer is niet competitief maar gericht op samenwerking. We gaan respectvol met elkaar om, maar zijn wel scherp op de inhoud, waarbij we ieders deskundigheid benutten. Na uw toetreding benoemt de RvC uit haar midden een nieuwe voorzitter.

Uw profiel voor de functie

U bent deskundig op het vlak van grondexploitaties, vastgoeddeals en ontwikkelingen in de vastgoedmarkt (met name op het gebied van bedrijventerreinen en utiliteitsbouw). Daarbij is juridische kennis en ervaring gewenst. U bent bovendien maatschappelijk betrokken en heeft gevoel voor het opereren van een vastgoedbedrijf in een omgeving van overheden en maatschappelijke belangen.

U heeft aantoonbaar affiniteit met de regio, mede gelet op de verkoopambities van de organisatie. Bij voorkeur beschikt u ook over contacten in de corporate vastgoedwereld. U bent in staat om onafhankelijk te oordelen en heeft geen belang in of verwantschap met bedrijven en organisaties die zakendoen met H2O. Ervaring in een toezichthoudende functie is een pre.

Als Lid van de Raad van Commissarissen mag u rekenen op een passende beloning.

De procedure

Deze vacature is inmiddels vervuld.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Bedrijvenpark H2O

Dit bedrijvenpark ten zuiden van Zwolle omvat ruim 50 hectare uitgeefbare grond, verdeeld over de plandelen Oldebroek en Hattem. De uitgifte van kavels in plandeel Oldebroek vertoont sinds 2016 een stevige groeilijn. Daarom is plandeel Hattem (ca. 18 ha) in 2020 ook bouwrijp gemaakt en is gestart met uitgifte. Een flink deel van de kavels van dit plandeel is inmiddels in optie genomen. De meeste bedrijven die zich op H2O vestigen komen uit H2O-gemeenten, maar in toenemende mate ook uit de regio Zwolle.
De strategische ligging aan de A28 is een belangrijke reden om voor H2O te kiezen. Ook de duurzaamheidsambities (gasloos) en de aanwezigheid van een professioneel parkmanagement dragen bij aan die keuze.
Eind 2020 was nog ongeveer 33 ha beschikbaar voor verkoop. De onderliggende GREX loopt t/m 2033. Naar verwachting zal de verkoop van kavels de komende 3-5 jaar versnellen. De organisatie heeft mede op basis van die prognose de gezonde en reële ambitie om de looptijd van de GREX te verkorten.

Geïnteresseerd en solliciteren?

Deze vacature is inmiddels vervuld.

 

Bezoekadres
Duurzaamheidsstraat 26, 8094 SB Hattemerbroek
(in het pand van Veltkamp & Pol)